پیش دکتر

Hospital

بیمارستان

Examination Room

اتاق معاینه

Needle

سوزن سرنگ

Tongue Depressor

نگهدارنده زبان

Gauze

گاز پانسمان

Bandage

بانداژ

Cotton Ball

توپ پنبه

Band-Aid

چسب زخم

Prescription

نسخه

Pill

قرص / کپسول

Cough Syrup

شربت سرفه

Medicine

دارو

Ear Ache

گوش درد

Runny Nose

آبریزش بینی

Pain Killer

داروی مسکن

Syringe

سرنگ

Stomach Ache

معده درد

Headache

سردرد

Sore Throat

گلو درد

Coughing

سرفه کردن

Fever

تب

Pain

درد

Sneeze

عطسه

Chickenpox

آبله مرغان
error: کپی برداری در این وب سایت ممنوع می باشد، لطفا همین جا مطالب را مطالعه نمائید، اگر به مطالب این سایت نیاز دارید با مدیریت تماس بگیرید
آواتار موبایل
منوی اصلی x