رنگ

رنگ های اصلی

رنگ های ثانویه

رنگ های ثانویه نتیجه مخلوط دو رنگ اصلی است

رنگ های خنثی

رنگ هایی هستند که در طیف رنگی وجود نداشته و از ترکیب رنگ های دیگر به وجود می آیند و می توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند

رنگ های دیگر

error: کپی برداری در این وب سایت ممنوع می باشد، لطفا همین جا مطالب را مطالعه نمائید، اگر به مطالب این سایت نیاز دارید با مدیریت تماس بگیرید
آواتار موبایل
منوی اصلی x