رنگ

رنگ های اصلی

blue

yellow

red

رنگ های ثانویه

رنگ های ثانویه نتیجه مخلوط دو رنگ اصلی است

blue + red = purple

red + yellow = orange

red + blue = green

رنگ های سوم

رنگ های سوم نتیجه مخلوط یک رنگ اصلی با یک رنگ ثانویه است

red + green = brown

yellow + green = lime

blue + green = teal

رنگ های دیگر

pink

magenta

navy

silver

gold

turquoise

black

white

error: کپی برداری در این وب سایت ممنوع می باشد، لطفا همین جا مطالب را مطالعه نمائید، اگر به مطالب این سایت نیاز دارید با مدیریت تماس بگیرید
آواتار موبایل
منوی اصلی x