جهت ها

roundabout

میدان

zebra crossing

خط کشی عابر پیاده

sidewalk

پیاده رو

freeway

آزادراه

highway

بزرگراه

corner

گوشه

street

خیابان

traffic lights

چراغ راهنمایی

intersection

چهار راه

T- junction

اتصال T

junction

تقاطع اتصال

crossroad

محل تقاطع دو جاده

bridge

پل

avenue

خیابان

signpost

تابلوی راهنما

exit ramp

سراشیب خروج

boulevard

تفرجگاه

alley

خیابان کوچک

overpass

پل هوایی

tunnel

تونل

cross

عبور از حد وسط

go straight

مستقیم

turn right

بپیچ به راست

turn left

به سمت چپ برو

go past

رد کردن
error: کپی برداری در این وب سایت ممنوع می باشد، لطفا همین جا مطالب را مطالعه نمائید، اگر به مطالب این سایت نیاز دارید با مدیریت تماس بگیرید
آواتار موبایل
منوی اصلی x