جهت ها

Learn English miopishi

Top

بالا

Down

پائین

Right

راست

Left

چپ

North

شمال

South

جنوب

East

شرق

West

غرب

North-West

شمال غرب

North-East

شمال شرق

South-West

جنوب غرب

South-East

جنوب شرق

لغات مرتبط با رانندگی

Learn English miopishi

route

مسیر

highway marker

شاهراه

freeway

آزادراه

highway

بزرگراه

road

جاده

avenue

خیابان وسیع

street

خیابان

alley

خیابان کوچک / کوچه

roundabout

میدان

Intersection

چهارراه

exit ramp

سراشیب خروج

corner

گوشه

sidewalk

پیاده رو

zebra crossing

خط کشی عابر پیاده

Road markings

خط کشی جاده

boulevard

تفرجگاه

River

رودخانه

bridge

پل

overpass

پل هوایی

tunnel

تونل

Parking

محل پارک ماشین

Weighbridge

باسکول

gas station

پمپ بنزین

petrol station

پمپ بنزین

traffic lights

چراغ راهنمایی

signpost

تابلوی راهنما

road sign

تابلوی راهنمایی و رانندگی

Guardrails

گاردریل

Scale

مقیاس

Compass

قطب نما

Internet map

نقشه اینترنتی

GPS

سیستم جهت یابی جهانی

intersection

تقاطع

T- junction

اتصال T

junction

تقاطع اتصال

crossroad

محل تقاطع دو جاده

cross

عبور از حد وسط

straight

مستقیم

turn right

بپیچ به راست

turn left

بپیچ به چپ

علائم راهنمایی و رانندگی

Learn English miopishi

Stop

ایست

Do not enter

داخل نشوید

dead end

بن بست

One way

یک طرفه

Merge

فرعی به جاده اصلی

Handicapped parking

پارکینگ معلولین

Under Construction

در دست ساخت

Hospital

بیمارستان

Breakdown service

تعمیرگاه

Cycle track

مسیر دوچرخه سواری

Board of exit

تابلوی اعلامیه خروج

Beginning speed 30 Zone

شروع سرعت ۳۰ کیلومتر منطقه

Dead end

بن بست

Direction to be followed

فقط گردش به راست مجاز است

Direction to place

جهت راهنمای ورود به مکان

Cycle track

مسیر دوچرخه سواری

End motorway

انتهای بزرگراه

End populated zone

پایان منطقه پرجمعیت

End speed 30 Zone

پایان سرعت ۳۰ کیلومتر منطقه

Exit

خروج

Fuel

پمپ بنزین

Motorway

بزرگراه

Hotel

هتل

Nodal point of a motorway

نقطه گره از بزرگراه

Taxi status

ایستگاه تاکسی

Streetcar or regular buses

واگن یا اتوبوس های معمولی

Number sign

علامت فدرال

federal highway

بزرگراه فدرال

Number sign (motorway)

علامت (بزرگراه)

One way street

خیابان یک طرفه

Parking

پارکینگ

Parking

علامت توقفگاه خودرو

Park and Ride

پارک سوار

Park and Ride

پارکینگ تشویقی

Park and Ride

توقف کوتاه خودرو بدون ترک آن

Park and Ride

علامت پارک سوار در انگلستان

Kiss and Ride

بوسه سوار

Kiss and Ride

پارکینگ تشویقی

Kiss and Ride

توقف کوتاه خودرو بدون ترک آن

Kiss and Ride

علامت پارک سوار در کشور چک

Parking with clock

پارکینگ ساعتی

Recommended speed

سرعت توصیه شده

Populated zone

منطقه پرجمعیت

Police

پلیس

dead end

بن بست

One way

یک طرفه

Pedestrian crossing

محل عبور عابر پیاده

Pass this side

عبور از سمت راست مجاز است

Roundabout

جهت عبور در میدان

Restroom

سرویس بهداشتی

Restaurant

رستوران

Telephone

دور گو

علائم هشدار دهنده راه

Warning road signs

Learn English miopishi

Two way traffic

ترافیک دو طرفه

Danger place

خطر

Mobile bridge

پل متحرک

Back up

تراکم ترافیک

Double bend

نخستین پیچ به راست

Double bend

پیچ‌های پی در پی

Bend

پیچ به راست

Right turn only

فقط گردش به راست

Intersection

تقاطع

Intersection

تقاطع فرعی و اصلی

Light signal

چراغ راهنما

Crossing

محل تقاطع

Road work

کارگران مشغول کارند

Road work

جاده در دست تعمیر

Give way

حق تقدم

Yield

حق تقدم دادن

Pedestrian crossing

خط عابر پیاده

Railroad crossing

تقاطع راه آهن

School crossing

تقاطع مدرسه

School crossing

محل عبور کودکان

علائم ممنوعیت

Prohibition signs

Learn English miopishi

Weight limit

محدودیت وزن

Weight limit

عبور با وزن بیش از ۲ تن ممنوع

Width limit

محدودیت عرض

Width limit

عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع

Speed limit

محدودیت سرعت

Speed limit

سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

No left turn

گردش به چپ ممنوع

No parking

پارک ممنوع

No standing and parking

توقف مطلقا” ممنوع

No standing and parking

پارک و ایستادن ممنوع

No entry

ورود ممنوع

wrong way

راه اشتباه

No entry both directions

ورود به هر دو جهت ممنوع

No parking

پارک ممنوع

No passing without stopping

ورود بدون توقف ممنوع

No power vehicles

عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع

Speed limit

سرعت مجاز

U-turn OK

دور زدن آزاد

Height limit

محدودیت ارتفاع

Height limit

عبور با ارتفاع بیش از ۳،۸ متر ممنوع

برچسب های ترجیحی

Preference tags

Learn English miopishi

Stop

ایست

Do not enter

داخل نشوید

Intersection

تقاطع فرعی و اصلی

One way

یک طرفه

Priority over oncoming traffic

اولویت بیش از ترافیک ورودی

Main road

جاده اصلی

Give way

حق تقدم

Yield

حق تقدم دادن
×
error: کپی برداری در این وب سایت ممنوع می باشد، لطفا همین جا مطالب را مطالعه نمائید، اگر به مطالب این سایت نیاز دارید با مدیریت تماس بگیرید
آواتار موبایل
منوی اصلی x
X