دستور زبان انگلیسی

Learn English miopishi

Nouns

اسم ها

Pronouns

ضمایر

Verbs

افعال

verb tenses

زمان‌های افعال

modal verb

افعال معین

Adverbs

قیدها

Adjectives

صفات

possessive nouns

اسامی ملکی

Prepositions

حروف اضافه

Conjunctions

حروف ربط

Articles

حرف تعریف

Interjections

حروف ندا

دیگر موارد گرامری

Learn English miopishi

کاربرد do / does

کاربرد good / well

کاربرد have / has

کاربرد no / not

کاربرد افعال حسی

اسامی شمارش و غیر قابل شمارش

Learn English miopishi
×
error: کپی برداری در این وب سایت ممنوع می باشد، لطفا همین جا مطالب را مطالعه نمائید، اگر به مطالب این سایت نیاز دارید با مدیریت تماس بگیرید
آواتار موبایل
منوی اصلی x
X