ماه ها

Learn English miopishi

هر سال ۴ فصل و ۱۲ ماه دارد

هر فصل ۳ ماه دارد

Winter (زمستان)
December / January / February

Spring (بهار)
March / April / May

Summer (تابستان)
June / July / August

Autumn/Fall (پاییز)
September / October / November

Winter (زمستان)

دسامبر

دسامبر آخرین ماه سال است. ۳۱ روز دارد و آغاز تابستان برای نیمکره جنوبی است، در حالی که در نیمکره شمالی، آغاز زمستان است.
Dec

ژانویه

اولین ماه سال است. ژانویه ۳۱ روز دارد، در نیمکره شمالی آغاز زمستان است ، در حالی که در جنوب تابستان تازه شروع می شود.
Jan

فوریه

کوتاهترین ماه سال است و بسیار خاص است! فوریه معمولاً ۲۸ روز دارد، اما هر ۴ سال یک بار ۲۹ روز دارد. روز اضافی را کبیسه می نامند.
Feb

Spring (بهار)

مارس

ماه بهار! سومین ماه سال است و ۳۱ روز دارد. مارس در نیمکره شمالی ماه بهار است اما در نیمکره جنوبی ماه مارس، آغاز پاییز است.
Mar

آوریل

چهارمین ماه سال است و ۳۰ روز دارد. ماه آوریل در بعضی از مناطق نیمکره شمالی، باران شدیدی می بارد و باد زیادی می وزد.
Apr

مه

ماه پنجم سال است و ۳۱ روز دارد. ماه مه زمستان را در نیمکره جنوبی و پایان بهار را در نیمکره شمالی نشان می دهد.
May

Summer (تابستان)

ژوئن

ژوئن ۳۰ روز دارد و اواسط سال است! نیمکره جنوبی دارای درجه حرارت سرد، اما در نیمکره شمالی، شروع تابستان و روزهای آفتابی است.
Jun

ژوئیه

هفتمین ماه سال است و ۳۱ روز دارد. ماه ژوئیه برای نیمکره شمالی، نیمه تابستان است و اغلب با شروع تعطیلات همراه است!
Jul

اوت

ماه اوت ۳۱ روز دارد و یک ماه سرد برای نیمکره جنوبی که پایان زمستان آنها است. در نیمکره شمالی ماه اوت، ماه رفتن به ساحل است!
Aug

Autumn/Fall (پاییز)

سپتامبر

سپتامبر ماه نهم سال و ۳۰ روز دارد. شروع پاییز در نیمکره شمالی و همچنین در بسیاری از کشورها، شروع سال تحصیلی جدید است.
Sep

اکتبر

اکتبر دهمین ماه سال است و ۳۱ روز دارد. در نیمکره شمالی، برگها شروع به ریزش می کنند، اما در نیمکره جنوبی روزها کمی گرم می شود!
Oct

نوامبر

ماه نوامبر ۳۰ روز دارد و یازدهمین ماه سال است. در این ماه، نیمکره شمالی سردتر می شود، اما در نیمکره جنوبی، دما افزایش می یابد.
Nov

تعداد روزهای هر ماه

ژانویه (January) دارای ۳۱ روز

فوریه (February) دارای ۲۸ یا ۲۹ روز

مارس یا مارچ (March) دارای ۳۱ روز

آوریل یا آپریل (April) دارای ۳۰ روز

مه یا می (May) دارای ۳۱ روز

ژوئن یا جون (June) دارای ۳۱ روز

ژوئیه یا جولای (July) دارای ۳۱ روز

اوت یا آگوست (August) دارای ۳۱ روز

سپتامبر(September) دارای ۳۰ روز

اکتبر (October) دارای ۳۱ روز

نوامبر (November) دارای ۳۰ روز

دسامبر (December) دارای ۳۱ روز

برابری ماه های شمسی با میلادی

۱۱ دی تا ۱۱ بهمن (ماه ژانویه)

۱۲ بهمن تا ۹ اسفند (ماه فوریه)

۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین (ماه مارچ)

۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت (ماه آوریل)

۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد (ماه می)

۱۱ خرداد تا ۹ تیر (ماه ژوئن)

۱۰ تیر تا ۹ مرداد (ماه ژوئیه)

۱۰ مرداد تا ۹ شهریور (ماه اوت)

۱۰ شهریور تا ۸ مهر (ماه سپتامبر)

۹ مهر تا ۹ آبان (ماه اکتبر)

۱۰ آبان تا ۹ آذر (ماه نوامبر)

۱۰ آذر تا ۱۰ دی (ماه دسامبر)

برابری ماه های میلادی با شمسی

۲۱ مارچ یا مارس تا ۲۰ آوریل یا آپریل (ماه فروردین)

۲۱ آوریل تا ۲۱ می یا مه (ماه اردیبهشت)

۲۲ می تا ۲۱ جون یا ژوئن (ماه خرداد)

۲۲ ژوئن تا ۲۲ جولای یا ژوئیه (ماه تیر)

۲۳ جولای تا ۲۲ آگوست (ماه مرداد)

۲۳ آگوست تا۲۲ سپتامبر (ماه شهریور)

۲۳ سپتامبر تا ۲۲ اکتبر (ماه مهر)

۲۳ اکتبر تا ۲۱ نوامبر (ماه آبان)

۲۲ نوامبر تا ۲۱ دسامبر (ماه آذر)

۲۲ دسامبر تا ۲۰ ژانویه (ماه دی)

۲۱ ژانویه تا ۱۹ فوریه (ماه بهمن)

۲۰ فوریه تا ۲۰ مارچ (ماه اسفند)

ترتیب ماه های سال بر اساس تقویم میلادی

ژانویه

اولین ماه سال است. ژانویه ۳۱ روز دارد، در نیمکره شمالی آغاز زمستان است ، در حالی که در جنوب تابستان تازه شروع می شود.
Jan

فوریه

کوتاهترین ماه سال است و بسیار خاص است! فوریه معمولاً ۲۸ روز دارد، اما هر ۴ سال یک بار ۲۹ روز دارد. روز اضافی را کبیسه می نامند.
Feb

مارس

ماه بهار! سومین ماه سال است و ۳۱ روز دارد. مارس در نیمکره شمالی ماه بهار است اما در نیمکره جنوبی ماه مارس، آغاز پاییز است.
Mar

آوریل

چهارمین ماه سال است و ۳۰ روز دارد. ماه آوریل در بعضی از مناطق نیمکره شمالی، باران شدیدی می بارد و باد زیادی می وزد.
Apr

مه

ماه پنجم سال است و ۳۱ روز دارد. ماه مه زمستان را در نیمکره جنوبی و پایان بهار را در نیمکره شمالی نشان می دهد.
May

ژوئن

ژوئن ۳۰ روز دارد و اواسط سال است! نیمکره جنوبی دارای درجه حرارت سرد، اما در نیمکره شمالی، شروع تابستان و روزهای آفتابی است.
Jun

ژوئیه

هفتمین ماه سال است و ۳۱ روز دارد. ماه ژوئیه برای نیمکره شمالی، نیمه تابستان است و اغلب با شروع تعطیلات همراه است!
Jul

اوت

ماه اوت ۳۱ روز دارد و یک ماه سرد برای نیمکره جنوبی که پایان زمستان آنها است. در نیمکره شمالی ماه اوت، ماه رفتن به ساحل است!
Aug

سپتامبر

سپتامبر ماه نهم سال و ۳۰ روز دارد. شروع پاییز در نیمکره شمالی و همچنین در بسیاری از کشورها، شروع سال تحصیلی جدید است.
Sep

اکتبر

اکتبر دهمین ماه سال است و ۳۱ روز دارد. در نیمکره شمالی، برگها شروع به ریزش می کنند، اما در نیمکره جنوبی روزها کمی گرم می شود!
Oct

نوامبر

ماه نوامبر ۳۰ روز دارد و یازدهمین ماه سال است. در این ماه، نیمکره شمالی سردتر می شود، اما در نیمکره جنوبی، دما افزایش می یابد.
Nov

دسامبر

دسامبر آخرین ماه سال است. ۳۱ روز دارد و آغاز تابستان برای نیمکره جنوبی است، در حالی که در نیمکره شمالی، آغاز زمستان است.
Dec
×
error: کپی برداری در این وب سایت ممنوع می باشد، لطفا همین جا مطالب را مطالعه نمائید، اگر به مطالب این سایت نیاز دارید با مدیریت تماس بگیرید
آواتار موبایل
منوی اصلی x
X