1

می خواهیم در یک فرم با فشردن کلیدهای alt+q رویدادclick مربوط به یک دکمه اجرا شود روش  چیست؟

  • در خاصیت   captionآن فرم quit را بنویسید

  • در خاصیت caption آن دکمه بنویسیم quit

  • در خاصیت caption آن فرم بنویسیم &quit

  • در خاصیت caption آن دکمه بنویسیم quit &

آدرس ما

میو پیشی
مرکز آنلاین آموزش زبان های خارجی

با هدف افزایش دانش زبان های خارجی و ارائه دوره های مختلف آموزش زبان خارجی برای تخصص های مختلف در تمام سنین و کاملا رایگان راه اندازی شده است

صندوق پستی ما

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به میو پیشی می باشد