آزمون تطبیقی

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
3
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 میو چهار 0% 0