آزمون WORD

مدت زمان
3 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
3
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 میو چهار متوسط 33% 4

نظرات